Skip to content

TA Galaxy Fitness & Yoga Center

"TẠI TA GALAXY FITNESS & YOGA, SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ ĐÁNH THỨC NHU CẦU SỨC KHỎE, XÂY DỰNG NỀN TẢNG THỂ CHẤT VÀ LỐI SỐNG LÀNH MẠNH CHO CỘNG ĐỒNG."

TA GALAXY - NƠI BẠN THUỘC VỀ

0 +

NĂM LĨNH VỰC FINESS
0 +

HỘI VIÊN THEO TẬP
0 +
HLV CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐỔI MỚI

CÙNG CHÚNG TÔI TRUYỀN CẢM HỨNG SỐNG NĂNG ĐỘNG - TÍCH CỰC VÀ KHỎE MẠNH HƠN MỖI NGÀY ĐẾN CỘNG ĐỒNG NGAY HÔM NAY!