Skip to content

TA Galaxy Fitness & Yoga Center

"TẠI TA GALAXY FITNESS & YOGA, SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ MANG LẠI SỨC KHOẺ, NIỀM HẠNH PHÚC VÀ HY VỌNG ĐẾN 100 TRIỆU NGƯỜI DÂN VIỆT NAM"

TA GALAXY - NƠI BẠN THUỘC VỀ

0 +

NĂM LĨNH VỰC FINESS
0 +

HỘI VIÊN THEO TẬP
0 +
HLV CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐỔI MỚI

HÃY CÙNG CHÚNG TÔI VIẾT TIẾP NHỮNG ĐIỀU TÍCH CỰC CHO CUỘC SỐNG NÀY!