Skip to content

TA Galaxy Fitness & Yoga Center

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỊA ĐIỂM | LOCATION

06 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
06 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
06 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
06 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
06 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng

GIỜ HOẠT ĐỘNG| OPENING HOURS

Thứ 2 đến thứ 6

5am - 8pm

Thứ 7, CN

5am to 8pm

LIÊN HỆ | CONTACT

Hotline: 0931972777

Email: admin@tagalaxyfyc.com

Liên hệ khác: