TA Galaxy Fitness & Yoga Center

CÂU LẠC BỘ

TA GALAXY FITNESS & YOGA

TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN TẬP LUYỆN ĐẦY CẢM HỨNG NGAY CẠNH NHÀ BẠN

senior-male-boxer-in-gym-wearing-boxing-gl-JTC3H9X.jpg

TA GALAXY PHAN ĐĂNG LƯU

06 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng

female-boxer-with-protective-wraps-on-AF9MALC.jpg

TA GALAXY NGUYỄN NHÀN

43 Nguyễn Nhàn, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

boxert-8ARUUZ3.jpg

TA GALAXY ÔNG ÍCH KHIÊM

144 Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng

tarining-to-box-at-the-gym-9AW4FQA.jpg

TA GALAXY ĐIỆN BIÊN PHỦ

340 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

boxer-in-black-gloves-at-the-gym-L7X54YR.jpg

TA GALAXY NGÔ QUYỀN

960 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng

KẾT NỐI NGAY VỚI CÁC YOGI TẬN TÂM TẠI TA GALAXY